Vitensenter for havet

Nytt vitensenter

Kunnskapsdepartementet – har utpekt Atlanterhavsparken til det første vitensenteret i Norge med marin profil. Dette gir nye muligheter for å nå barn, unge og fritidsbesøkende med inspirasjon og kunnskap om Norge som havnasjon. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vi skal ha utstillinger, laboratorier og pedagogiske opplegg for skoleklasser, barnehager og fritidsbesøkende.

Som vitensenter bygges nye tilbud til publikum – i tillegg til det vi allerede har. Alle vitensenterutstillingene vil være en forsterker til besøket ellers på Atlanterhavsparken. Noe er under produksjon andre er per idag under planlegging. I løpet av vinteren 2021 vil vår første vitensenterutstilling stå ferdig.

Vitensenterutstillingen «Å leve i havet» blir vår første utstilling, her skal publikum utvikle observasjonsevnen og lære ved å eksperimentere selv. Her ønsker vi at du skal lære deg alt om det å levet i havet. Vi ønsker at du tar med deg denne kunnskapen når du går rundt å ser ellers på Atlanterhavsparken. Utstillingen er under produksjon og er finansiert av Sparebanken Møre.

«Møre havlab» er et kombinert lab- og utstillings-område. Utviklingen av dette området er finansiert av Sparebanken Møre og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Utstillingen «Norge som havnasjon» planlegges på den nye mesaninen. Den vil være en del av vitensentertilbudet.

Andre opplevelser på Atlanterhavsparken

Silda - "havets sølv"

Silda er en av våre viktigste arter. I vintermånedene legger silda millioner av egg på bunnen av havet i Mørefeltet.

Pingvinene

Humboldt-pingvinene er våre internasjonale gjester fra Chile og Peru.

Oterøya

Oterlykke på egen øy. Her bor de tre sjarmørene Nusse, Muffe og Pia.

Selbukta

Utenfor akvariebygningen finner du selbukta, Europas største anlegg for sel.

Aktivitetsrommet

I kontaktbassenget er det mange rare sjødyr. Kanskje du vil prøve å holde en sjøpølse eller fiske en krabbe?

Atlanterhavstanken

Atlanterhavstanken, en av Europas største saltvannstanker, huser de store kaldtvannsfiskene i havområdet vårt.

Blant holmer og skjær

Kom tett på livet mellom tang og tare. I dette tøffe miljøet vokser stortaren i enorme skoger.

De dype fjorder

Norskekysten er et av områdene i verden med flest fjorder, men hva befinner seg i de dype, norske fjordene?

Norges krepsdyr

Visste du at krepsdyrene er de mest suksessrike dyrene i havet, og at de er havets insekter?