Atlanterhavstanken

5 kjappe om Atlanterhavstanken

Visste du at vinduene veier 30 tonn til sammen?

Dette var en av utfordringene vi stod ovenfor når akvariet ble bygget i 1997-98. De ble bl.a. fraktet hit med båt, og grunnet tyngden på glassene måtte vi tenke smart når de skulle flyttes av båten med kran slik den ikke skulle få skader.

  • Visste du at Atlanterhavstanken er det største akvariet vi har på huset? Det rommet hele 4 millioner liter vann, hvor det pumpes inn 8-10 000 liter i minuttet. Tanken er  hele 36 meter lang, 17 meter bred og 7 meter høy.
  • Visste du at tanken ikke har noe tak? Dette gjør at tanken får naturlig sollys som igjen bidrar til bedre vekstvilkår for bl.a. tang og tare, som igjen gir gode skjulested for flere av artene som bor der. Kanskje har dere sett at steinbiten legger seg i huler mellom tangen? Sollyset bidrar også til at sikten i tanken blir dårligere på sommeren da algeveksten øker betraktelig. Dette merker vi som jobber her ekstra mye ved at vinduene må skrapes rene for algevekst mye hyppigere enn f.eks på vinteren.
  • Visste du også at den optiske effekten på glasset er minimal? Dette betyr at dyrene i Atlanterhavstanken ikke er så veldig mye mindre enn slik man ser de gjennom glasset.
  • Visste du at vannet som pumpes inn er sjøvann fra Breisundet? Vannet pumpes inn via et rør ca. 800 meter ut i  fjorden fra Atlanterhavsparken på 42 meters dyp. Dette resulterer i at vannet ikke trenger å gå igjennom mange runder med bl.a. rensing og er så naturlig som mulig for bedre levevilkår for dyrene.

No items found.
Foto:
Atlanterhavstanken

Flere fakta