Trollkrabbe (Lithodes maja)

Fem kjappe fakta om trollkrabbe

  • Visste du at man kan spise trollkrabber?
  • Man kan skille trollkrabbe fra kongekrabbe ved at trollkrabben har et spyd (rostrum) mellom øynene som er formet som en «Y». I tillegg er skallet hardt og full i lange, spisse pigger, i motsetning til kongekrabben som har et mykere skall.
  • Trollkrabber spiser alt fra alger og bunndyr som muslinger, pigghuder og andre fastsettende dyr, til døde dyr den finner på havbunnen.
  • Visste du at man kan skille mellom kjønnene ved å undersøke hvor bred haleklaffen på undersiden av kroppen er? Den er en hankrabbe hvis den er smal, mens hunnkrabben er bredere for å ha plass til rogn.
  • Trollkrabben er vanlig å finne bl.a. langs hele norskekysten, og trives best på 80-200 meters dyp.
No items found.
Foto:
Trollkrabbe (Lithodes maja)

Flere fakta