Anemoneeremittkreps (Pagurus prideaux)

Visste du at dette egentlig er to dyr?

På bildet ser du en eremittkreps som har en anemone festet til huset sitt. Dette er en spesiell kreps og en spesiell anemone (Adamsia palliata) som sammen lever i det vi kaller for en symbiose. Det er en levemåte hvor to arter lever tett på hverandre, og én eller begge får noe nytte av det. I dette tilfelle får både krepsen og anemonen en fordel av å leve bokstavlig talt oppå hverandre - noe vi igjen kaller for mutualisme. Anemonen skaffer seg mat ved å plukke opp matrestene etter krepsen. Eremittkrepsen får i gjengjeld beskyttelse ved at anemonen skremmer vekk predatorer ved å skyte ut fiolette nesletråder fra kroppen når den merker uro. Dette kan komme av at krepsen produserer frykthormoner som anemonen reagerer på.

Men hva skjer så med anemonen når eremittkrepsen må bytte skjell?

For noen uker siden la vi ut en video hvor man kan se at eremittkreps bytter skjell, og dette må gjøres regelmessig siden krepsen vokser seg større. Med dette samlivet her vil anemonen trolig reagere på kjemiske signalstoffer som krepsen skiller ut, og sleppe taket i det gamle skjellet slik krepsen kan feste den til det nye. Også anemonen vil vokse seg større med tiden, og vil på et tidspunkt kunne dekke hele skjellet.

Visste du også at disse artene er vanlig langs norskekysten? Disse kan man finne fra grunt vann og ned til 60 meters dybde.

No items found.
Foto: Finn Refsnes
Anemoneeremittkreps (Pagurus prideaux)

Flere fakta