Europeisk hummer (Homarus gammarus)

Visste du at dette var mulig?

Dette er et utrolig sjeldent fenomen som kan dukke opp hos én av 50 millioner hummer. Det finnes ganske lite faglitteratur på dette fenomenet, så når vi fikk hummeren lurte vi først på om hummeren kunne være «gynandromorf».

Når en hummer er gynandromorf betyr det at den både har en del som er hunn og en del som er hann, og dette er ofte det vanligste hos slike tofargede hummere. Dette kan minne om begrepet hermafroditt, men forskjellen på arter som er gynandromorf og hermafroditt er at hermafrodittisme er en naturlig del av arten sin biologi. For eksempel hos blåstål og rødnebb. For arter som er gynandromorf er ikke dette naturlig, men heller utrolig sjeldent. Slik som på denne hummeren. Hummere er jo vanligvis mørk brun/svart i skallet, så et slikt unikt tilfelle som denne blir sett på som et «genetisk avvik» i hummerens biologi.

Videre kan fargeforskjellen hos individ som er gynandromorf være delt på midten, slik som på denne hummeren, men det som er litt ekstra spesielt her er at denne ser ut som en hunn. Altså er vi ikke 100% sikker på om denne faktisk er gynandromorf likevel, men dette kan være interessant å finne ut av.

Visste du også at i USA blir slike hummere kalt «Halloween-lobster» pga. at fargedelingen er svart og oransje/rød?

No items found.
Foto:
Europeisk hummer (Homarus gammarus)

Flere fakta