Sjøkreps (Nephrops norvegicus)

Visste du at sjøkrepsen ikke tåler sterkt lys?

Krepsen har veldig lysømfintlige øyner, og ved for mye eksponering av lys kan netthinnen bli ødelagt. Dette er en av grunnene  til at den er å finne fra 20 meters dyp og ned til 800 meter. Faktisk er hele døgnrytmen skreddersydd etter lyset. Kreps som lever på grunt vann er mest aktiv på natten, og de individene som lever litt dypere er aktive ved skumring og daggry. De som lever dypest utnytter gjerne det lille lyset på dagtid til å finne mat. Sjøkrepsen er altetende, så føden består av alt fra bløtdyr, børstemakk og krepsdyr til åtsler.

No items found.
Foto:
Sjøkreps (Nephrops norvegicus)

Flere fakta