Apr 10, 2024
Bli med bak å ta en titt på klekkeriet våres. Her har vi blant annet et flertall av piggskate egg🥚 Det er bare et fåtall av skater som føder unger, de fleste legger egg. Hos norske arter varierer størrelsen på eggene fra tre centimeter og opp til hønseeggstørrelse Hvert egg er omgitt av en hornkapsel og i alle hjørner er det små hornstilker🐟Disse er av og til forlenget til spiralformede horntråder som fester eggene til koraller eller gjenstander på bunnen 🪸 ENG: Join us behind to take a look at our hatchery. Here we have, among other things, a majority of spiked eggs 🥚 Only a small number of skaters give birth to young, most lay eggs. In Norwegian species, the eggs vary in size from three centimeters up to the size of a hen’s egg Each egg is surrounded by a horn capsule and in all corners there are small horn stalks🐟 These are sometimes extended into spiral horn threads that attach the eggs to corals or objects on the bottom 🪸 #piggskate #atlanterhavsparken #akvarium #visitalesund #visitnorway
No items found.
Flere historier fra oss