Tor Erik Standal medlem av Nasjonal komite for havforskningstiåret

FNs Havforskningstiår (2021-2030) skal gi ett globalt løft for å øke kunnskapen om livet i havet

Tor Erik Standal medlem av Nasjonal komite for havforskningstiåret

«Vi må øke vår vitenskapelige kunnskap om havet, men for å nå tiårets mål må vi også bygge en følelse av eierskap til prosjektet på tvers av sektorer og hos folk flest, sier Siri G Carson, leder for den nyoppnevnte Nasjonale komiteen.

I dag ble den nasjonale komiteen presentert, og der finner vi blant annet vår egen direktør Tor Erik Standal.

Atlanterhavsparken er en stolt formidler av livet i havet. Det å sitte i denne nasjonale komiteen, ser jeg på som en anerkjennelse av det arbeidet Atlanterhavsparken har gjort de siste årene.

Jeg håper vi kan bidra med vår erfaring og kompetanse, og at FNs havtiår ikke bare blir en sak for politikere og akademikere. Hele folket må involveres for å nå målene som er satt, sier Tor Erik Standal. Det er her vår erfaring og ekspertise om formidling av livet i havet vil komme til nytte.

No items found.

Andre nyheter