Nyheter og aktuelt

Stor akvariumtank med fisk og barn som ser på.
Sort by date
2024-04-24
Apr 24, 2024
Hils på Heidi 😃 Hvor lenge har du jobbet her? Jeg har jobbet her i 3 år. Hva er dine arbeidsoppgaver? Jeg er leder for vitensenteret. Koordinerer den avdelingen med folk, oppgaver og oppdrag. Rapporterer til forskningsrådet og vitensenterforeningen. Jobber mot nye utstillinger og fornye innholdet💙 Hva liker du med jobben din? Veldig gøy at vi har fått nesten alle 5.klassinger i Møre og Romsdal til å komme hit på havdag. Det er veldig gøy!🌊 Det er kjekt å jobbe i lag med hele huset. Det er mye som er på tvers av huset. Gøy å jobbe med utvikling!💙 Det aller beste er at bygget vårt og området er så spesielt estetisk at alle som har vært her husker at de har vært her, fordi de ser ting som de ikke ser noen andre plasser👀 ENG: Say hello to Heidi 😃 How long have you worked here? I have worked here for 3 years. What are your job duties? I am the head of the science centre. Coordinates that department with people, tasks and assignments. Reports to the research council and the science center association. Working towards new exhibitions and renewing the content💙 What do you like about your job? It’s really fun that we’ve gotten almost all 5th graders in Møre and Romsdal to come here on sea day🌊 It’s nice to work as a team. There is a lot that is across the house. Have fun working with development!💙 The very best thing is that our building and the area are so particularly aesthetic that everyone who has been here remembers that they have been here, because they see things that they don’t see anywhere else👀 #atlanterhavsparken #akvarium #ålesund #visitalesund #ansatt
Les mer