Vi har fått oss ny kollega!

Heidi skal lede Norges første marine regionale vitensenter.

Vi har fått oss ny kollega!

Kunnskapsdepartementet– har utpekt Atlanterhavsparken til det første vitensenteret i Norge med marin profil.

Vitensenteret er et viktig ledd i Atlanterhavsparkens utvikling som det Norske Akvariet og vil bidra til å øke kunnskapen om livet i havet langs kysten vår.

Heidi Bostad Roaldsand er bosatt med familie på Vigra, og har jobbet i Giske kommune de ti siste årene som barnehagekonsulent i rådmannens stab og som avdelingsleder ved Valderøy ungdomsskole. Roaldsand har også vært sentral i Giske kommunes realfagssatsing og i regionalt utviklingsarbeid gjennom Sunnmøre Regionråd. Hun tiltrer stillingen 1. april.

-Vitensenteret ved Atlanterhavsparken vil gi barn, ungdom og innbyggerne i regionen et kraftsenter for utforskende pedagogikk innenfor det marine fagområdet. Vitensenteret vil komme både besøkende, utdanningsinstitusjonene og næringslivet til gode, sier Heidi Bostad Roaldsand, og legger til at hun ser frem til en innovativ og utfordrende jobb med å utvikle Vitensenteret i Atlanterhavsparken som skal stå klart for publikum til sommeren 2021. -

Som vitensenter bygges nå nye tilbud til publikum. Dette gir nye muligheter for å nå barn, unge og fritidsbesøkende med inspirasjon og kunnskap om Norge som havnasjon. Vitensenterutstillingene vil bli en forsterker til besøket ellers i Atlanterhavsparken. Noen av tilbudene er under produksjon nå og andre er per i dag under planlegging. I løpet av vinteren 2021 vil første vitensenterutstilling stå ferdig.

Åpner til sommeren.

Med ansettelse av leder er nå laget som skal realisere Norges førstemarine vitensenter komplett.

-Vi er veldig glad for at vi nå har fått på plass en avdelingsleder for vitensenterdelen og at Heidi takket ja til stillingen, sier Tor Erik Standal, direktør ved Atlanterhavsparken.

-Det har vært stor interesse og mange gode søknader. 

Vi har fra før ansatt pedagogisk leder og pedagog, og sammen med de andre ansatte her i Atlanterhavsparken, er vi nå godt rustet til å gjennomføre den videre fremdriften av Vitensenteret som er planlagt å åpne til sommeren, avslutter Standal.

No items found.