Visste du at bl.a. alle 8.-10.klasser får gratis inngang på Storfjorden Visningssenter?

Visningssenteret for havbruk - "Storfjorden" åpnet her i andre etasje på Atlanterhavsparken i august 2022. Dette er et samarbeid mellom Atlanterhavsparken og oppdrettsselskapet Hofseth Aqua.

Visste du at bl.a. alle 8.-10.klasser får gratis inngang på Storfjorden Visningssenter?

Målet er å skape en innsikt i norsk havbruk gjennom aktivitet og undring, og vi håper dette kan være til inspirasjon for de neste generasjonene som kan bidra til å løse utfordringene næringen har i dag.

For å inspirere og gi økt kunnskap om denne delen av kysten vår, kan alle trinn på grunnskolen søke om gratis inngang til sin klasse. Dette gjøres i søknadsskjemaet her.

Send gjerne en mail til jeanette@atlanterhavsparken.no for mer informasjon.

No items found.