Britt Gjerde

Vår førstelinjedame

Britt Gjerde har vært med oss siden starten i 1998. Hun er som regel den første du møter når du kommer eller tar kontakt med oss på telefon. Hun har ansvaret for billett og butikken, og er limet som holder oss samlet, også internt. Britt har som regel full kontroll på oss og vet hvor vi til en hver tid befinner oss. Får dere ikke svar med oss, ring Britt!

Britt Gjerde

Andre som jobber på Atlanterhavsparken