Trond Østrem

Akvarist og innsamlingsansvarlig

Trond Østrem er i tillegg til å være akvarist, den som har ansvaret for at vi har spennende og nok, arter å vise frem.

Å fiske/samle inn fra havet er en stor jobb og Trond med sin fortid som fisker langs hele kysten vår, er rette mann. Å samle inn er ikke det samme som å fiske. Her må fiskene tas vare på og fangstes med stor omtanke.

Vi har også mange som tar kontakt med oss når de har fått noe spennende på kroken, da er det viktig å rådføre seg med oss, for å ta best mulig vare på fangsten. Det er alltid stas når gjesten kan besøke en fisk som de har fisket selv.

Trond har vokst opp i fjøresteinane, og gjort hobby om til yrke. Allerede som 11- åring leverte han fisk og sjødyr til det gamle akvariet i Ålesund. Trond trives også i vannet og er en av våre populære dykkere i vårt daglige dykkershow. Trond har vært med oss fra starten av - i 98.

Trond Østrem

Andre som jobber på Atlanterhavsparken