Maria Dahle Bekjorden

Akvarist

Maria har vært hos oss siden 2017. Hun startet som ekstrahjelp ved siden av studiet Biomarin innovasjon ved NTNU Ålesund, og er nå ansatt som akvarist. Maria vil dere ofte se som formidler i aktivitetsrommet og ved fôringene ute, i tillegg til bl.a. disseksjoner for skoleklasser og lignende.

Maria Dahle Bekjorden

Andre som jobber på Atlanterhavsparken