Sigbjørn Anton Lerstad

Akvarist og teknisk ansvarlig

Sigbjørn Anton Lerstad, eller Anton, som vi kaller ham til daglig, har i tillegg til å være akvarist, hovedansvaret for alt det tekniske på huset. Enten det er pumper og rør, eller IT og digitale løsninger.

Anton trives også i vannet og er en av våre populære dykkere i vårt daglige dykkershow.


Anton har arbeidet hos oss siden starten i - 98, faktisk så ble han med på flyttingen fra det gamle akvariet, og er den som har lengst ansiennitet.

Sigbjørn Anton Lerstad

Andre som jobber på Atlanterhavsparken