Havål

Latin: Conger conger
Størrelse:
3m, 110kg
Levested:
Grunt vann og ned til 4000 meter
Utbredelse:
Nordvest-Afrika nordover til Midt-Norge og Island. Finnes og i Middelhavet og Svartehavet
Føde:
Fisk, blekksprut og krepsdyr
Fakta om Havål

Havål er verdens største ål, og kan bli 110 kg og 3 meter lang. Både hos ål og havål er blodet giftig. Giften forsvinner ved steking eller koking.

Visste du...