Medusahode

Latin: Gorgonocephalus caputmedusae
Størrelse:
Sentralskivens diameter er opptil 90 mm
Levested:
Finnes stort sett festet til dypvannskoraller (særlig gorgonier som sjøbusk og sjøtre) fra 50 m ned til 1200 m.
Utbredelse:
Nordlig utbredelse. Fra Irlands vestkyst til Midt-Norge. Ved Norskekysten er den sporadisk registrert fra Østfold til Helgeland
Føde:
Dyreplankton
Fakta om Medusahode

Medusahode er en svært karakteristisk slangestjerne. De fem armene er sterkt forgreinet, slik at et fullvoksent individ kan ha opptil 5000 armspisser.

Visste du...