Purpursnegl

Latin: Nucella lapillus
Purpursnegl
Størrelse:
Opptil 42 mm lange og 22 mm brede.
Levested:
På svaberg i tidevannssonen, flest i eksponerte områder.
Utbredelse:
Fra Gibraltar til Grønland. Langs hele norskekysten.
Føde:
Utpreget rovsnegl
Fakta om Purpursnegl

Fargen til denne sneglearten kan variere mye, og påvirkes av næringsorganismene. Skjellene kan være hvite, gule, brune og røde. Består føden av mye blåskjell blir skallet mørkt, men består føden av mye rur blir skallet lyst.

Visste du...