Ål

Latin: Anguilla anguilla
Størrelse:
1,5m - 13 kg
Levested:
Vokser opp i ferskvann, forplanter seg i saltvann
Utbredelse:
Sør til Kanariøyene, Middelhavet, Svartehavet og nordover til Island. Finnes langs hele norskekysten og nordover til Murmansk
Føde:
Krepsdyr, rogn, fisk, snegler, muslinger og insektslarver
Fakta om Ål

Fiskearter som klekkes i ferskvann, men som har store deler av sitt liv i saltvann, kalles anadrome fisker. Ålen, som vokser opp i ferskvann, men som klekkes i saltvann, kalles en katadrom fisk.

Visste du...