Albusnegl

Latin: Patella vulgata
Størrelse:
75 mm
Levested:
Hardbunn i tidevannssonen.
Utbredelse:
Store deler av Nordøst-Atlanteren og i Middelhavet. Finnes langs hele norskekysten.
Føde:
Alger på hardbunn.
Fakta om Albusnegl

Denne arten er hanne frem til de blir rundt 4 år gamle, da skifter de kjønn og blir hunner. Arten kan bli 16 år gammel.

Visste du...