Kjempefilskjell

Latin: Acesta excavata
Størrelse:
20 cm
Levested:
Hardbunn fra 40 m og nedover
Utbredelse:
Nordlig utbredelse, fra Sveriges vestkyst nord til arktiske områder. Hele norskekysten.
Føde:
Små krepsdyr og plankton
Fakta om Kjempefilskjell

Kjempefilskjellet finnes på dypt vann og ofte sammen med glasskorallen (Lophelia pertusa).

Visste du...