Galathea squamifera (trollhummerart)

Latin: Galathea squamifera
Størrelse:
65 mm
Levested:
Lever på hardbunn fra overflaten og ned til noen titalls meter dyp.
Utbredelse:
Fra Middelhavet oh nordover til Fosen på norskekysten.
Føde:
Åtselspiser
Fakta om Galathea squamifera (trollhummerart)

Visste du...