Hornkvabbe

Latin: Chirolophis ascanii
Størrelse:
25cm
Levested:
Trives i fjellsprekker eller under steiner fra grunt vann og ned til 40 meter. Oppdaget ned på 200 meters dyp.
Utbredelse:
Nordlig utbredelse fra de britiske øyer og nordover til Island. Finnes langs hele norskekysten.
Føde:
Muslinger, flerbørstemark og hydroider.
Fakta om Hornkvabbe

Hornkvabbe er unik med sin buskaktige hodepynt rett over øynene.

Visste du...