Panserulke

Latin: Agonus cataphractus
Størrelse:
Opptil 20 cm lang
Levested:
Sand- og grusbunn på grunt vann. Vanligvis ned til 20 meter, men finnes ned til 500 meter.
Utbredelse:
Fra Den engelske kanal og nord til Island og Kvitsjøen. Finnes langs hele norskekysten.
Føde:
Krepsdyr, flerbørstemarker, snegler og muslinger.
Fakta om Panserulke

Kroppen er dekket av beinplater som har gitt fiskearten navnet sitt panserulke. Arten har mange skjeggtråder som brukes til å føle seg fram til byttedyr.

Visste du...