Hyse

Latin: Melanogrammus aeglefinus
Størrelse:
110 cm - 19 kg
Levested:
Snadblandet leire- og grusbunn fra 10 til 300 meters dyp
Utbredelse:
Begge sider av Nord-Atlanteren. I øst fra Portugal til Spitsbergen, Island og Novaja Semlja. Hele norskekysten
Føde:
Bunnlevende organismer, blekksprut og fisk
Fakta om Hyse

Hysa er en viktig kommersiell art, som tas med line, snurrevad og trål.

Visste du...