Blåskjell

Latin: mytilus edulis
Størrelse:
15 cm
Levested:
Festet i underlag fra Tidevannssonen og ned til ca. 10 meter
Utbredelse:
Vidt utbredt i Europa, fra Middelhavet til Arktis. Hele norskekysten
Føde:
Næringspartikler og planteplankton
Fakta om Blåskjell

Siden blåskjellene filtrerer vannmassene er de utsatt for forurensninger som tungmetaller og algeforgiftning. Næringsmiddeltilsynet tar jevnlige prøver for å kunne gi opplysninger om det er knyttet risiko til å spise blåskjell i et bestemt område. Opplysningene oppdateres på Matportalens blåskjellvarsel.

Visste du...