Tangstikling

Latin: Spinachia spinachia
Størrelse:
20 cm
Levested:
Mellom tang og ålegress ned til 10 meter
Utbredelse:
Østersjøen, Biscaya nord til Nord-Norge
Føde:
Små krepsdyr og fiskeyngel
Fakta om Tangstikling

Hannen bygger reir i en tangvase. Reiret lages ved bruk av algetråder som "limes" sammen med en klebrig tråd som skilles ut av nyrene.

Visste du...