Stort kamskjell

Latin: Pecten maximus
Størrelse:
21cm
Levested:
Mest vanlig på sandbunn fra 15-35 meter. Blitt funnet så dypt som 150 meter
Utbredelse:
Finnes fra Spanias Atlanterhavskyst og nord til Nord-Norge
Føde:
Levende og dødt organisk materiale
Fakta om Stort kamskjell

Det store kamskjellet kan "svømme". Når en sjøstjerne kommer for nær, reagerer skjellet med å åpne og lukke skallet med raske mellomrom og "svømmer" vekk.

Visste du...