Syvarmet skjørstjerne

Latin: Luidia ciliaris
Størrelse:
Inntil 60 cm i diameter.
Levested:
Den lever på sandbunn og blandet bunn fra grunt vann nord i utbredelsesområdet til dypt vann lengre sør i utbredelsesområdet.
Utbredelse:
I Atlanterhavet fra Kapp Verde til Norskekysten. Den er sporadisk registrert fra Østfold til Mørekysten.
Føde:
Andre pigghuder.
Fakta om Syvarmet skjørstjerne

Denne sjøstjernearten kan bevege seg meget fort med sine lange tubeføtter.

Visste du...