Halloween hummer

Latin: Homarus gammarus
Størrelse:
Levested:
Utbredelse:
Føde:
Fakta om Halloween hummer

Europeisk hummer er vanligvis brun/svart, men en sjelden gang er hummere blå (ca. 1 per 1000). Hummer kan også ha andre fargeavvik, og en av de mest sjeldne kombinasjonene er svart på ene halvdelen og oransje/rød på andre halvdelen. I USA kalles hummere med slik fargekombinasjon "Halloween-hummer". Det er lite forskning på slike hummere, men en antar at 1 av hver 50 million kan få en slik farge. Det genetiske avviket skyldes en endring i bindingen mellom proteinet beta-crustacyanin og fargepigmentet astaxantin i skallet. Tidligere erfaringer med hummere som har todelt fargekombinasjon har vist seg å være gynandromorfe. Det vil si at hummeren har mistet et x-kromosom rett etter befruktning, noe som kan skje hos krepsdyr og insekter. Dette eksemplaret ser ut til å være hun-kjønnet, noe som gjør hummeren enda mer mystisk.

Visste du...