Hestereke

Latin: Crangon allmanni
Størrelse:
8 cm
Levested:
Sand- og mudderbunn 10 - 250 m
Utbredelse:
Fra Hvitehavet til Biscayabukta. Nordsjøen, Kattegat og rundt Island. Shetland og Færøyene.
Føde:
Krepsdyr og marker. Kan også spise mollusker, foraminifera og slangestjerner.
Fakta om Hestereke

Crongon allmanni kan skilles sandreken (Crangon crangon) på to tydelige lengdekjøler på oversiden av bakerste ledd.

Visste du...