Lyr

Latin: Pollachius pollachius
Størrelse:
120 cm - 14 kg
Levested:
Fra overflaten og ned til 200 meters dyp
Utbredelse:
I Atlanteren fra Marokko videre nordover til Island og Finnmark. I Middelhavet fra Italias vestkyst og vestover. Langs hele norskekysten
Føde:
Fisk og krepsdyr
Fakta om Lyr

Ung lyr kan ha mønster i oransje som gir den god kamuflasje blant tang og tare, men dette mønsteret forsvinner som voksen.

Visste du...