Sjøkjeks

Latin: Ceramaster granularis
Størrelse:
Opp til 15 cm i diameter.
Levested:
Finnes på ulike bunntyper fra 20-1400 meters dyp.
Utbredelse:
Fra Marokko til Grønland og Nord-Norge.
Føde:
Spiser blant annet svamp og sjøfjær.
Fakta om Sjøkjeks

Visste du...