Drøbaksjøpiggsvin

Latin: Strongylocentrotus droebachiensis
Størrelse:
8 cm (diameter)
Levested:
Hardbunn, grunt vann
Utbredelse:
Føde:
Alger og fastsittende dyr
Fakta om Drøbaksjøpiggsvin

Drøbaksjøpiggsvin opptrer enkelte ganger i stort antall, og har av og til påført stor skade på tareskog (Stortare - Laminaria hyperborea)

Visste du...