Stankelbenkrabbe

Latin: Macropodia rostrata
Størrelse:
Skallet er opp til 22 mm langt og 15 mm bredt.
Levested:
Oftest på tang og tare, fra fjæra og ned til 20 meter.
Utbredelse:
Fra sørkysten av Afrika til Vesterålen i Nord-Norge. Også i Middelhavet.
Føde:
Alteter, spiser åtsler og alger.
Fakta om Stankelbenkrabbe

Det vokser veldig ofte alger på bena til denne arten. Algene fungerer som kamuflasje og nødmatpakke.

Visste du...