Piggkorstroll

Latin: Marthasterias glacialis
Størrelse:
80 cm
Levested:
Fjøra ned til 200 m
Utbredelse:
Fra Azorene og Middelhavet, nordover i Europa til Island og Finnmark. Heile norskekysten.
Føde:
Skjell og snegler
Fakta om Piggkorstroll

Piggsjøstjernen er den største sjøstjernearten i norske farvann med en diameter opp til 80 cm. Arten har stor evne til regenerering (nydannelse), og armene "kastes" ofte. Derfor finnes ofte individer med regenererte armer.

Visste du...