Tangsnelle

Latin: Syngnathus typhle
Størrelse:
35cm
Levested:
Fra fjære og ned til 20 meter
Utbredelse:
Fra Gibraltar nordover til Finnmark. Svartehavet, Middelhavet og Østersjøen. Vanlig langs norskekysten til Trondheimsfjorden.
Føde:
Små krepsdyr
Fakta om Tangsnelle

I likhet med de andre nålefiskene er det tangsnellehannen som bærer fram eggene til de klekkes. Hannfisken går svanger i ca. 5 uker.

Visste du...