Piggvar

Latin: Psetta maxima
Størrelse:
25 kg - 100 cm
Levested:
Sand- og hardbunn fra fjæra og ned til 100 meter.
Utbredelse:
Fra Gibraltar, nordover til Finnmark. Svartehavet, Middelhavet og Østersjøen.
Føde:
Krepsdyr, pigghuder og fisk.
Fakta om Piggvar

Piggvar er som alle flyndrearter i varfamilien venstrevendte. Dette vil si at øyet har vandra over på venstre side av kroppen når flyndra har begynt å svømme på siden som svært ung fisk. Dette gjelder også slettvar, småvar, hårvar og glassvar. Alle flyndrer har nemlig ett øye på hver side av hodet og svømmer som "vanlig" fisk når de klekker.

Visste du...