Torsk

Latin: Gadus morhua
Størrelse:
1,8 m - 55 kg
Levested:
Fjæra ned til 600 meter
Utbredelse:
Vidt utbredt i Nord-Atlanteren, østsiden av Biscaya og nord til Island, Svalbard, Grønland og Novaja Semlja. Hele norskekysten
Føde:
Generalist - spiser nært sagt alt
Fakta om Torsk

Torsken er vår viktigste kommersielle fiskeart, og trolig den av våre fisker som flest personer i vårt land kan artsbestemme.

Visste du...