Hormathia digitata

Latin: Hormathia digitata
Størrelse:
80 mm i diameter.
Levested:
Lever ofte på skallet til neptunsnegl, kongsnegl og eremittkrepser og finnes fra 25-660 meters dyp.
Utbredelse:
Finnes i store deler av Atlanterhavet i nord og langs hele norskekysten.
Føde:
Plankton og organisk materiale.
Fakta om Hormathia digitata

Neptunsnegl og kongsnegl har ofte denne sjøanemonen voksende på seg.

Visste du...