Brosme

Latin: Brosme brosme
Størrelse:
110 cm - 17 kg
Levested:
Blandingsbunn, 30 - 1000 meters dyp
Utbredelse:
Begge sider av Atlanteren. På østsiden fra nordlige deler av de Britiske øyer til Island, Svalbard og Barentshavet. Hele norskekysten
Føde:
Krepsdyr (ulike arter av reker, trollhummere og sjøkreps), mangebørsteormer og fisk.
Fakta om Brosme

Brosmas kjøtt anses av mange som det beste blant torskefiskene. Den har ofte smak av skalldyr, noe som kommer av at den spiser mest krepsdyr. Den tas for det meste med line og trål.

Visste du...