Ørret

Latin: Salmo trutta
Størrelse:
100 cm - 15 kg
Levested:
Ørret trives i oksygenrikt vann og vassdrag hvor temperaturen ikke blir for høy. Ørret som vokser opp i vassdrag der den kan vandre til sjøen vil ofte gjøre dette, og blir da omtalt som sjøørret.
Utbredelse:
Langs den europeiske atlanterhavskyst fra Portugal i sør til Kvitsjøen i nord. Innlandsørret er naturlig utbredt i Europa, Nord-Afrika og Nordvest-Asia
Føde:
Ferskvann: Insekter, fisk, frosk og mus. Saltvann: krepsdyr og fisk.
Fakta om Ørret

Den største trusselen mot sjøørret er lakselus fra oppdrett av laks og regnbueørret. Utvandring fra elvene til sjøen skjer etter at ørreten har hatt et opphold i elven i 2 - 5 år, vanligvis tidlig mai (Sør-Norge) til juni-juli (Nord-Norge). Da er ørreten 10-25 cm.

Visste du...