Vanlig korstroll

Latin: Asterias rubens
Størrelse:
50 cm
Levested:
Fjøra ned til 200 m
Utbredelse:
Østlige Atlanteren fra Senegal til Kvitsjøen. Heile norskekysten.
Føde:
Bunnlevende dyr og åtsler
Fakta om Vanlig korstroll

Hovedføden til korstroll er blåskjell. Blåskjellet åpnes ved hjelp av sugeføttene. Når skjellet er utmattet vrenger sjøstjerna ut magesekken inn i skjellet og fordøyer muslingen.

Visste du...