Coryphella verrucosa

Latin: Coryphella verrucosa
Størrelse:
Opptil 62 mm lang
Levested:
Eksponerte områder på grunt vann, men også på dypt vann med god strøm ned til 300 meter.
Utbredelse:
Nordlig utbredelse, fra nordlige deler av de Britiske øyer til Kvitsjøen. Også i Nordvest-Atlanteren fra Newfoundland til Cape Cod. Langs hele norskekysten.
Føde:
Hydroider og fastsittende stadier av maneter.
Fakta om Coryphella verrucosa

Visste du...