Polycera quadrilineata

Latin: Polycera quadrilineata
Størrelse:
45 mm long
Levested:
Oftest på tareblader og rødalger på grunt vann, men finnes ned til 160 meter.
Utbredelse:
Fra Middelhavet til Troms i Norge.
Føde:
Mosdyr som lever på alger.
Fakta om Polycera quadrilineata

Dette er en av de vanligste nakensnegleartene på Vestlandet.

Visste du...