Tangsprell

Latin: Pholis gunnellus
Størrelse:
Kan bli opptil 25 cm
Levested:
Fra 0-100 meters dyp.
Utbredelse:
Tangsprellen kan finnes i Nord-Atlanteren fra kysten av Frankrike og nordover til Kvitsjøen. Finnes også på Island og i store deler av Østersjøen.
Føde:
Fakta om Tangsprell

Visste du at man ofte finner tangsprell under tang og steiner når det er lavvann? Den er også et populært valg av føde for fugler.

Visste du...