Sjønellik

Latin: Metridium senile
Størrelse:
Opptil 50 cm høye
Levested:
Finnes i strandsonen og ned til 100 meter.
Utbredelse:
Fra Biscaya til Kolahalvøya. Meget vanlig langs hele norskekysten.
Føde:
Plankton
Fakta om Sjønellik

Sjønelliken finnes ofte i store ansamlinger på grunn av stor evne til ukjønnet formering. Arten er den største av sjøanemonene i Norge.

Visste du...