Lange

Latin: Molva molva
Størrelse:
190 cm - 50 kg
Levested:
Blandingsbunn fra 30 til 1000 meters dyp
Utbredelse:
Fra Gibraltar i sør, nordover til Island og Barentshavet. Vanlig langs hele norskekysten
Føde:
Fisk og større bunnlevende organismer
Fakta om Lange

Hunnene kan gyte så mange som 60 millioner egg. Larvene lever pelagisk i vann dypere enn 50 meter. I løpet av første leveår blir lange 18cm, og kjønnsmodningen inntreffer i 6-8 års alderen.

Visste du...