Lomre

Latin: Microstomus kitt
Størrelse:
3 kg - 70 cm
Levested:
Hardbunn 10-250 meter.
Utbredelse:
Fra Biscaya til Island og Kvitsjøen i nord. Vestlige Østersjøen og langs hele norskekysten.
Føde:
Mangebørsteorm og andre bunnlevende organismer.
Fakta om Lomre

Lomra er kjent som havets kameleon. Lomra har en fantastisk evne til å endre farge etter bunnforholdene.

Visste du...