Sjøgressreke

Latin: Hippolyte varians
Størrelse:
32 mm
Levested:
På grunt vann blant alger og ålegress.
Utbredelse:
Arten finnes i det nordøstlige Atlanterhav, fra Middelhavet i sør til Lofoten i nord.
Føde:
Rester av døde alger og dyr.
Fakta om Sjøgressreke

På engelsk blir denne reken kalt "chameleon prawn" (kameleonreke) fordi den kan skifte til mange ulike farger. Den kan være lilla, rosa, rød, blå eller grønn avhengig av hva som er best kamuflasje.

Visste du...